Servis

Spoločnosť S ARMAT poskytuje svojim klientom nielen technické poradenstvo a dodanie armatúr, ale i pozáručný servis, ktorý zahŕňa opravy a renovácie všetkých typov priemyselných armatúr až do tlaku PN 32,5 MPa a svetlosti DN 1800.

Naša spoločnosť má v tejto oblasti vybudovanú jednu z najmodernejších opravárensko - renovačných liniek na Slovensku. Špičkové obrábacie centrum umožňuje vykonávať výmeny činných tvrdonávarových plôch, s opracovaním v presnosti do 0,01 mm a klinu 0° 0´5´´.
Presnosť je meraná opticky s výstupom na riadiaci systém. Táto technológia zabezpečuje plynotesnú kvalitu opráv s následnou atestáciou na skúšobni.

Každá opravovaná armatúra je testovaná individuálne, aby bola zabezpečená najvyššia kvalita opravy.

Napíšte nám

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty