Vertikálne kondenzátne čerpadlá RE-ENTRY

Systém RE-ENTRY

Jedno čerpadlo má dve hydrauliky so spoločnou hnacou jednotkou. Prvá časť hydrauliky čerpadla čerpá kondenzát v rámci technológie elektrárne z kondenzátoru napr. do ohrievača, alebo úpravne vody. Odtiaľ je kvapalina vedená späť do druhej časti hydrauliky tohto čerpadla, a tá ju dopraví do napájacej nádrže.
 
Vertikálne kondenzátne čerpadlo RE-ENTRY
 

Použitie

Vertikálne kondenzátne čerpadlá rady MVH-D v prevedení RE-ENTRY sú veľmi dôležitým pomocným čerpacím zariadením pre energetické jednotky k odčerpávaniu kondenzátu z priestoru kondenzátoru parných turbín v tepelných i atómových elektrárňach.
rez čerpadla RE-ENTRY
 

Oblastný diagram

Oblastný diagram čerpadla RE-ENTRY