Bratislava

vedúci pobočky: Šoltýsová Emília

areál Slovnaft a.s. Bratislava
Vlčie hrdlo 1
Bratislava

mobil: 0905 530 809
e-mail: soltysova@sarmat.sk

Fakturačné údaje

IČO: 47774151
IČ DPH: SK2024107899
Banka: ČSOB, a.s. Šaľa
Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 2030 2805

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Trnava,
oddelenie s.r.o.,Vložka 34496/T

http://www.orsr.sk/

 

 

Zobraziť S ARMAT Bratislava na väčšej mape

Napíšte nám