EQT

Spoločnosť EQT s takmer 20-ročnou tradíciou a skúsenosťami je od svojho vzniku zameraná na navrhovanie optimálnych režimov a prevádzkových vlastností čerpadiel, pričom vychádza z meraní ich skutočného stavu. Tento proces sa ukázal ako veľmi dôležitý, pretože existujúce konštrukčné prevedenie čerpacej techniky býva spravidla predimenzované, v niektorých prípadoch až o 50%.
Od roku 2000 sa spoločnosť špecializuje aj na výpočty výhodnosti a návratnosti dodávky čerpadiel od jednotlivých výrobcov, ktoré zohľadňujú i prevádzkové vlastnosti siete, do ktorej sú navrhované. Na základe výsledných výpočtov je vypracovaný projekt, ktorým klient môže celkovú projektovú dokumentáciu.

Napíšte nám