EQT

Spoločnosť EQT s takmer 20-ročnou tradíciou a skúsenosťami je od svojho vzniku zameraná na navrhovanie optimálnych režimov a prevádzkových vlastností čerpadiel, pričom vychádza z meraní ich skutočného stavu. Tento proces sa ukázal ako veľmi dôležitý, pretože existujúce konštrukčné prevedenie čerpacej techniky býva spravidla predimenzované, v niektorých prípadoch až o 50%.
Od roku 2000 sa spoločnosť špecializuje aj na výpočty výhodnosti a návratnosti dodávky čerpadiel od jednotlivých výrobcov, ktoré zohľadňujú i prevádzkové vlastnosti siete, do ktorej sú navrhované. Na základe výsledných výpočtov je vypracovaný projekt, ktorým klient môže celkovú projektovú dokumentáciu.

Napíšte nám

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty