Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívnemu prispievaniu k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2 naša spoločnosť pristúpila k výstavbe zariadenia na využitie slnečnej energie a na výrobu elektriny.

čítaj viac show more mostrar más показать больше

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďalší so zákazníckych auditov, tento raz spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava. Audit prebehol v dvoch rovinách. V prvej sa preskúmavali podmienky plnenia dokumentácie a popisov jednotliv...

čítaj viac show more mostrar más показать больше

08.11.2018

Zákaznícky audit - ČEZ

Certifikát kvalifikovaného dodávateľa pre ČEZV dňoch 6.-7. 11 2018 absolvovali zástupcovia ČEZu pravidelný zákaznícky audit v našej spoločnosti. Tento dvojdňový audit bol zameraný na preskúmanie spôsobilosti našej spoločnosti na dodávku čerpadiel a armatúr pr...

čítaj viac show more mostrar más показать больше

05.11.2018

SARMAT LT na Kube

Ing. Ladislav Tánczos poskytuje rozhovor pre rozhlasovú stanicu Kuba Internacional V dňoch 29.10. do 2.11.2018 sa v hlavnom meste Kuby - Havane uskutočnil jeden z najznámejších strojárenských veľtrhov s Strednej Amerike - FIHAV 2018. V stánku Slovenskej republiky sa na výstave prezentovala aj šalianska spoločnos...

čítaj viac show more mostrar más показать больше

04.12.2017

Funkčné skúšky čerpadiel pre elektráreň na Kube

V dňoch 4.až 6.12.2017 sa v priestoroch hydraulickej skúšobne našej spoločnosti uskutočnila funkčná skúška čerpadiel určených pre rekonštrukciu bloku elektrárne Mariel na Kube. Zástupcovia zhotoviteľa a ministerstva energetiky...

čítaj viac show more mostrar más показать больше

22.05.2017

SARMAT LT v Pakistane.

p. Nadeem Kazmi, konateľ spoločnosti VALIDUS, zástupca spoločnosti SARMAT LT pre PakistanPo významných aktivitách vo Venezuele, Rusku, vo Švédsku, a v súčasnosti na Kube sa v minulých dňoch vedenie spoločnosti SARMAT LT vrátilo z pakistanského Karáčí. Súčasťou tejto pracovnej ces...

čítaj viac show more mostrar más показать больше

04.05.2016

Certifikát systému kvality pre spoločnosť SARMAT LT, s.r.o.

V máji spoločnosti SARMAT LT, s.r.o. získala certifikát EN ISO 9001:2008 vydaný spoločnosťou SGS.

čítaj viac show more mostrar más показать больше

17.09.2015

Odberateľský audit Slovnaft - „Bezpečnosť kontraktora“ (požiadavky HSE)

Dňa 17. septembra 2015 sme úspešne absolvovali odberateľský preaudit spoločnosti Slovnaft, a.s. v oblasti prevencie úrazov, požiarov, poškodenia životného prostredia a iných nežiadúcich mimoriadnych prevádzkových udalostí....

čítaj viac show more mostrar más показать больше

04.05.2015

Odberateľský audit systému kvality DUSLO, a.s. Šaľa

Dňa 4. 5. 2015 sme úspešne absolvovali odberateľský audit systému manažérstva kvality (SMK) spoločnosťou DUSLO, a.s. Šaľa.

čítaj viac show more mostrar más показать больше

Stránky

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty