Vertikálne odstredivé článkové čerpadlá MVL

Použitie

Hlavné využitie čerpadiel rady MVL je vo vodárenstve, ako pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice, tak aj pre posilovacie stanice ku zvýšeniu tlaku vo vodovodných sieťach.
Ďalej sa uplatňujú vo vodnom hospodárstve rôznych priemyselných oborov, v teplárenských prevádzkach na přečerpávanie, v poľnohospodárstve pre čerpacie stanice vo veľkoplošných závlahových sústavách.
 
MVL - vertikálne odstredivé článkové čerpadlo

 

Konštrukcia

- vlastné čerpadlo
   - hydraulická časť
   - mokrý článok náhonu
   - odbočné koleno
   - suchý článok náhonu
   - záves čerpadla
- pružná spojka s krytom spojky
- základový rám
- prírubový elektromotor
rež čerpadla MVL
 

Informatívna pracovná oblasť čerpadiel MVL

informatívna pracovná oblasť čerpadiel MVL