Servis

Kvalitne vykonané záručné a pozáručné opravy čerpacích agregátov a iných točivých strojov umožňuje v našej spoločnosti špeciálne vybavenie pracoviska a kvalifikovaní odborníci.

Inovácia čerpadiel

Špičkové čerpadlá, ktoré spoločnosť S ARMAT vyrába, sa môžu pýšiť vynikajúcimi vlastnosťami po dlhé roky. Prevádzkovému opotrebeniu podliehajú tesnenia hriadeľov, spôsoby uloženia, použité spojky, mazacie systémy, použité senzory či hydraulicky aktívne diely. Tieto čerpadlá je však možné znovu oživiť inováciou všetkých prevádzkovo a morálne opotrebených dielov a prakticky zostrojiť nové čerpadlo.

Servis čerpadiel

Okrem servisu čerpadiel z vlastnej produkcie spoločnosti S ARMAT zabezpečujeme aj servis čerpadiel z historicky celej produkcie MSA, ale i iných výrobcov, napájacích čerpadiel z produkcie firiem ako je Sigma, Sulzer a KSB vrátane nábehu po oprave a tiež meraní prevádzkových parametrov.
Proces servisu začína štandardne návštevou našich technikov v prevádzke, kde podrobne zmapujú prevajy prevádzkovaného sústrojenstva. Na základe toho vytvoríme pre klienta predbežnú dohodu o rozsahu servisných prác a výmeny dielov.
Po zhotovení nových dielov technici vykonajú montáž čerpadla s následnou povrchovou úpravou. Nedeliteľnou súčasťou servisného procesu je vyvažovanie samotných dielov, prípadne preukazovanie tesnosti tlakových obálok – tlakovanie vodným tlakom a úkony spojené s defektoskopiou.

Napíšte nám