Čerpadlá

Spoločnosť S ARMAT sa počas 15-tich rokoch pôsobenia na trhu vypracovala na popredného dodávateľa priemyselných čerpadiel pre výstavbu energetických celkov – teplární, elektrární  a priemyselných čerpadiel.

Ponuku spoločnosti tvoria komplexné služby v oblasti návrhu vhodného typu čerpadla pre požadované parametre, s projektovým riešením osadenia na základový rám, kompletizácie s elektromotorom, riešenia príslušných obslužných chladiacich a mazacích systémov agregátov.

Vývoj nových typov čerpadiel prebieha vo vlastnej réžii našej spoločnosti. Úspešne sme zvládli napríklad vývoj cirkulačných čerpadiel typovej rady SHH (realizovaná dodávka do Teplárne Košice, do Pakistanu), kondenzačných čerpadiel vertikálnych MHV (dodávka do JEDU Dukovany), kondenzátnych čerpadiel  horizontálnych MHH (dodávka pre TE Trmice a do Venezuely).
Veľkou výzvou pre našich konštruktérov a technikov bol vývoj a výroba kondenzátnych čerpadiel s dvoma tlakovými výstupmi re-entry typovej rady MVH s výkonom motora 1000 kW do Venezuely, ktoré bolo zvládnuté v priebehu 11 mesiacov a úspešne odskúšané v našej hydraulickej skúšobni.

Pre všetky dodávané čerpadlá poskytujeme záručné a pozáručné opravy. Rozsah opravy je stanovený na základe revízie dielov po rozobratí čerpadla a po ich odsúhlasení klientom zabezpečujeme aj dodávku príslušných náhradných dielov. Pri oprave využívame renovačné technológie - vylievanie klzných ložísk a oprava poškodenia hriadeľov chrómovaním.
Po oprave zabezpečujeme aj montáž, centrovanie hriadeľov čerpadlo – motor, nábeh a odskúšanie čerpadla s meraním chvenia a teplôt ložísk.

Napíšte nám