REFERENCIE

v oblasti komplexných dodávok, montáží investičných celkov a generálnych opráv

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
U.S.Steel Košice
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
02 - 2020
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla 150-CHP-335-16/10-UC-02 s dodávkou náhradných dielov, 1600 kW.

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Synthesia, a.s. Pardubice
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
12 - 2019
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava čerpadla 500-BQLV-640-19-LN-09 s dodávkou náhradných dielov.

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bukocel, a.s. Hencovce
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
03 - 2019
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Generálna oprava napájacieho čerpadla 125-CHN-280-14/6 s dodávkou a montážou základového rámu a zubovej spojky.

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bukocel, a.s. Hencovce
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
02 - 2019
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla 150-CHP-335-16/9-UC-02 s dodávkou náhradných dielov, 1200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Martinská teplárenská, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
10 - 2018
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava  napájacieho čerpadla 150-CHP-335-16/11st., 1400 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
JEDU Dukovany
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
10 - 2018
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Výroba a dodávka 3 ks kondenzátnych čerpadiel 150-MVH-300-19/7 s mot. Siemens 132 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2018
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka čerpacích agregátov: 2 ks chladiace čerpadlo vnútorného okruhu ASN-E 400-550 s mot.435 kW / 60 Hz, 2 ks hlavné cirkulačné čerpadlá morskej vody MVr-pc 970Fd-1400 Grécko s mot. 1100 kW / 60 Hz, 2 ks napájacie čerpadlo HPD-150B/9-508/CN APOLLO Nemecko + VOITH prevodovka s mot. Siemens 3200 kW / 60 Hz

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bratislavská tepláreň, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2018
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla 150-CHP-9 st. 1400 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
BIO4 Hofor, Dánsko
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
04 - 2018
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Výroba a dodávka 2 ks horizontálnych jednostupňových čerpadiel 500-SHH-610-120-DU s mot. ABB 850 kW, 2 ks horizontálnych článkových čerpadiel 200-MHH-435-36/4 s mot. ABB 560 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
10 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka čerpacích agregátov – 2 ks chladiace čerpadlá ASN-E-400-550, vývoj SARMAT: 2 kskondenzačné čerpadlá 150-MVH-350-22/3 s mot. 200 kW / 60 Hz , 2 ks vertikálne čerpadlá 65-SVH-200-14 s mot.16,6 kW / 60 Hz, 1 ks kondenzačné čerpadlo 65-MHH-245-12/4 s mot.33,1 kW / 60 Hz

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Dukovany, Česká republika
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Výroba a dodávka 3 ks kondenzátnych čerpadiel 150-MVH-300-19/7 s mot. Siemens 132 kW - vývoj SARMAT

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bratislavská tepláreň, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
08 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla CND 2-80-17-UC-000-FE, 600 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Štětí, Česká republika
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
06 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Vertikálne čerpadlo 200-MVL-350-22/2 s mot. Siemens 75 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bukocel, a.s. Hencovce
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
04 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Generálna oprava napájacieho čerpadla 125-CHN-280-14/6 s dodávkou a montážou základového rámu a zubovej spojky

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Dukovany, Česká republika
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
03 - 2017
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Výroba a dodávka 3 ks kondenzátnych čerpadiel 150-MVH-300-19/7 s mot. Siemens 132 kW

Stránky