Čerpadlá

Miesto realizácie Rok
BIO4. HOFOR, Denmark 2018 Horizontálne článkové čerpadlo 200-MHH-435-36/4 vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
BIO4. HOFOR, Denmark 2018 Horizontálne jednostupňové čerpadlo 500-SHH-610-120-DU vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA 2018 HORIZONTAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP TYPE HPD-150B/9-318/CN
Dukovany, Česká republika 2017 Výroba a dodávka 3 ks kondenzátnych čerpadiel 150-MVH-300-19/7 s mot. Siemens 132 kW vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Štětí, Česká republika 2017 Vertikálne čerpadlo 200-MVL-350-22/2 s mot. Siemens 75 kW vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Dukovany, Česká republika 2017 Výroba a dodávka 3 ks kondenzátnych čerpadiel 150-MVH-300-19/7 s mot. Siemens 132 kW vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA 2017 Dodávka 2 ks kondenzačných čerpadiel 150-MVH-350-22/3 s mot. 200 kW / 60 Hz vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA 2017 Dodávka 2 ks vertikálnych čerpadiel 65-SVH-200-14 s mot.16,6 kW / 60 Hz vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA 2017 Dodávka 1 ks kondenzačného čerpadla 65-MHH-245-12/4 s mot.33,1 kW / 60 Hz vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
PP Maximo Gómez (MARIEL) CUBA 2017 HORIZONTAL DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMP TYPE ASN-E-400-550
ENE-TEP (BAT) 2017 Horizontálne odstredivé kondenzátne článkové čerpadlo 100-MHH-300-19/2 vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Martin, Slovensko 2016 Dodávka a montáž obehového čerpadla 200-SHH-315-48 s mot. 450 kW s FM vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Bratislava, SLovensko 2016 Dodávka a montáž 3 ks obehového čerpadla 200-SHH-315-48 s mot. 250 kW s FM vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Šaľa, Slovakia 2016 Dodávka a montáž 5 ks hlavných cirkulačných čerpadiel 40ENM s mot 1000 kW
Šaľa, Slovakia 2016 Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel filtrovanej vody ME400-500 (160 kW)
Šaľa, Slovakia 2016 Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel pracej vody MEN80-65-125
MONDI Štětí, a.s. 2015 Horizontal centrifugal multistage pump 4X12WXH-13
ŠKODA DOOSAN (konečný zákazník Vartan, Švédsko) 2015 vertical condensate multistage pump 200-MVH-435-29/4DU vyrobené a vyvinuté v S ARMAT developed and manufactured in Sarmat desarrollado y fabricado en Sarmat разработан и изготовлен в Sarmat
Dolany, Česká republika 2015 Dodávka 4 ks obehových čerpadiel pitnej vody 250-LNN-475 s mot. 315 kW
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. (pre Slovnaft, a.s.) 2014 Centerline mounted API process pump ERPN 150-315

Stránky