DC Pumps

Dcérska spoločnosť pôsobí v Dolnom Benešove v Českej republike a špecializuje sa na vývoj, konštrukcie, obchod a poradenstvo v oblasti čerpacej techniky pre odvetvia ako vodárenstvo, jadrová, tepelná a vodná energetika, petrochémia, preprava a spracovanie ropy a ropných produktov.
Spoločnosť je silne zameraná na inovácie a neustály vývoj, aj preto je pokrokovou v tomto odvetví. Inováciami svojich produktov reaguje na vývojové trendy na trhu, ale s ohľadom na minimalizáciu nákladov.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti čerpacej techniky je firma DC PUMPS, s.r.o. spoľahlivým partnerom, pričom prvoradým cieľom je spokojnosť klientov a kompletné riešenia vychádzajúce z úzkej spolupráce s nimi.

Napíšte nám