Horizontálne jednostupňové špirálové čerpadlá SHH

Použitie

Čerpadlá rady SHH sú určené k čerpaniu obehovej vody, napájacej vody a čistých kondenzátov do teplôt 350°C s hodnotou pH 4 až 11,5.
 
Uplatňujú sa:
- v uzavretých okruhoch k čerpaniu obehovej vody a napájacej vody v okruhoch napájania kotlov
- ako podávacie čerpadlá predradené hlavným napájacím čerpadlám
- v uzavrených okruhoch k čerpaniu kondenzátu, a to ako v pretlakovom, tak v podtlakovom režime
- ako čerpadlá kondenzátu z kondenzátoru parnej turbíny do napájacej nádrže
- ako čerpadlá viskóznych kvapalín, preprava ropných látok s max. viskozitou 200 mm2/s
 
horizontálne jednostupňové špirálové čerpadlo SHH
 

Konštrukcia

Čerpadlá rady SHH sú riešené ako odstredivé, s jednoduchou, čiastočnou prípadne dvojitou špirálou s jednostranným axiálnym vstupom. Sú navrhované ako bezpečné zariadenia so zárukami presahujúcimi 40 000 prevádzkových hodín. Požiadavky kladené na čerpadlá rady SHH idú nad rámec zavedených normových predpisov pre konštrukciu čerpadiel triedy OH2 API 610, 10. edícia, prípadne pripravovaná 11. edícia
rez čerpadla SHH
 

Oblastný diagram

1450 rpm:
Oblastný diagram SHH 1
2900 rpm:
 
Oblastný diagram SHH2