Horizontálne odstredivé kondenzátne čerpadlá MHH

Použitie

Čerpadlá rady MHH sú určené k čerpaniu čistých kondenzátov a horúcej, čistej vody do teploty 180°C s hodnotou  pH = 6 až 11. Uplatňujú sa predovšetkým v uzatvorených okruhoch k čerpaniu kondenzátu, a to ako v pretlakovom, tak aj v podtlakovom režime. Čerpadlá sa používajú ako veľmi dôležité pomocné čerpacie zariadenia v tepelných centrálach. Slúžia k prečerpávaniu kondenzátu z kondenzátoru parnej turbíny do napájacej nádrže. Uplatňujú sa v rôznych uzatvorených okruhoch teplovodných sústav prečerpávacích, obehových, napájacích, atď. na čerpanie horúcej vody, kondenzátov ale aj iných nekorozívnych kvapalín.
 
Horizontálne odstredivé kondenzátne čerpadlo MHH
 

Konštrukcia

Čerpadlá rady MHH sú riešené ako odstredivé, horizontálne, článkové do suchej jímky s jednostranným vstupom. Čerpadlo je usadené na základový rám priskurtkovaním pätiek sacieho a výtlačného telesa. Hnacia sila sa prenáša z hriadele pätkového elektromotora na hriadeľ čerpadla pomocou pružnej spojky.
Rez čerpadla MHH
 

Oblastný diagram

Oblastný diagram horizontálneho odstredivého čerpadla MHH