Vertikálne jednostupňové špirálové čerpadlá SVL

Použitie

Čerpadlá sú určené k čerpaniu čistej a úžitkovej vody do teplôt 180°C s hodnotou pH 6-11. Merná hmotnosť 
čerpanej kvapaliny je od 800 do 1100 kg/m3.
 
Čerpadlá rady SVL sa uplatňujú:
- vo vodárenstve, pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice
- v posilovacích staniciach, ku zvýšeniu tlaku vo vodovodných sietiach
- vo vodnom hospodárstve rôznych priemyslových odvetví
- v teplárenstve na prečerpávanie
- v banských prevádzkach ako pomocné prečerpávacie zariadenie z ustalovacích systémov
- v poľnohospodárstve pre čerpacie stanice vo velkoplošných závlahových sústavách
 
vertikálne jednostupňové špirálové čerpadlo SVL
 

Konštrukcia

Čerpadlá rady SVL sú riešené ako vertikálne, odstredivé, špirálové jednostupňové čerpadlá do suchej jímky 
pre pripojenie na sacie koleno. 
Sú navrhované ako bezpečné zariadenia so zárukami presahujúcimi 40 000 prevádzkových hodín. Konštrukčné 
požiadavky kladené na čerpadlá rady SVL sú ešte prísnejšie, ako zavedené normované predpisy pre 
konštrukciu čerpadiel triedy OH2 API 610, 10. edície prípadne pripravovanej 11. edície, a to hlavne v oblasti:
- dimenzie rotorovej skupiny
- tlakovej obálky
- dovolených hodnôt, síl a momentov na sacom a výtlačnom prípadne na každom pomocnom hrdle
rez čerpadla SVL

Oblastný diagram

 
Oblastný diagram SVL