Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

14.09.2023