Funkčné skúšky čerpadiel pre elektráreň na Kube

04.12.2017

V dňoch 4.až 6.12.2017 sa v priestoroch hydraulickej skúšobne našej spoločnosti uskutočnila funkčná skúška čerpadiel určených pre rekonštrukciu bloku elektrárne Mariel na Kube.

Zástupcovia zhotoviteľa a ministerstva energetiky zhodne skonštatovali, že funkčná skúška čerpadiel splnila očakávanie a dokumentovala pripravenosť zariadení na trvalú prevádzku.

Ďalšia časť dodávky bude pripravená a odovzdaná zákazníkovi v priebehu budúceho roka.

Aktuality

04.12.2017

Funkčné skúšky čerpadiel pre elektráreň na Kube

V dňoch 4.až 6.12.2017 sa v priestoroch hydraulickej sk...

22.05.2017

SARMAT LT v Pakistane.

Po významných aktivitách vo Venezuele,...

Realizované projekty