Funkčné skúšky čerpadiel pre elektráreň na Kube

04.12.2017

V dňoch 4.až 6.12.2017 sa v priestoroch hydraulickej skúšobne našej spoločnosti uskutočnila funkčná skúška čerpadiel určených pre rekonštrukciu bloku elektrárne Mariel na Kube.

Zástupcovia zhotoviteľa a ministerstva energetiky zhodne skonštatovali, že funkčná skúška čerpadiel splnila očakávanie a dokumentovala pripravenosť zariadení na trvalú prevádzku.

Ďalšia časť dodávky bude pripravená a odovzdaná zákazníkovi v priebehu budúceho roka.

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty