Odberateľský audit Slovnaft - „Bezpečnosť kontraktora“ (požiadavky HSE)

17.09.2015

Dňa 17. septembra 2015 sme úspešne absolvovali odberateľský preaudit spoločnosti Slovnaft, a.s. v oblasti prevencie úrazov, požiarov, poškodenia životného prostredia a iných nežiadúcich mimoriadnych prevádzkových udalostí. Po dôkladnom preverovacom procese opatrenia prijaté spoločnosťou a požadované teoretické predpoklady audítorskej spoločnosti dosiahli súlad na 92% - výsledok auditu je „VYHOVUJÚCI“, čím naša spoločnosť splnila požadované kritériá.

Aktuality

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

08.11.2018

Zákaznícky audit - ČEZ

V dňoch 6.-7. 11 2018 absolvovali zástupcovia ČEZu pr...

Realizované projekty