STN EN ISO 9001:2008 - audit vykonaný spoločnosťou SGS Slovakia

15.03.2010

V marci 2010 prebehol v S ARMATe za prítomnosti audítora zo spoločnosti SGS Slovensko kontrolný audit, ktorého cieľom bolo posúdenie plnenia podmienok udelenia tohto certifikátu. Po dôkladnej príprave a dokladovaní požadovaných popisov procesov naša spoločnosť úspešne obhájila certifikát STN EN ISO 9001:2008.