Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

06.02.2023

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívnemu prispievaniu k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2 naša spoločnosť pristúpila k výstavbe zariadenia na využitie slnečnej energie a na výrobu elektriny.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.