Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

06.02.2023

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému prostrediu a aktívnemu prispievaniu k ochrane ovzdušia zamedzením emisií CO2 naša spoločnosť pristúpila k výstavbe zariadenia na využitie slnečnej energie a na výrobu elektriny.

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty