Zákaznícky audit - ČEZ

08.11.2018

V dňoch 6.-7. 11 2018 absolvovali zástupcovia ČEZu pravidelný zákaznícky audit v našej spoločnosti.

Tento dvojdňový audit bol zameraný na preskúmanie spôsobilosti našej spoločnosti na dodávku čerpadiel a armatúr pre potreby českej energetiky.

Po preverení systému riadenia kvality, ako aj ďalších výrobno-servisných postupov, audítori jednoznačne skonštatovali schopnosť a pripravenosť SARMATu na plnenie požiadaviek na dodávky tovaru pre celú spoločnosť ČEZ včítane jadrových elektrární v Temelíne a v Dukovanoch.

Vzhľadom na to, že audit dopadol úspešne, spoločnosť SARMAT LT obdržala certifikát, ktorý potvrdzuje oprávnenosť realizácie dodávok pre tohto zákazníka.

Certifikát kvalifikovaného dodávateľa pre ČEZ