Zákaznícky audit - ČEZ

08.11.2018

V dňoch 6.-7. 11 2018 absolvovali zástupcovia ČEZu pravidelný zákaznícky audit v našej spoločnosti.

Tento dvojdňový audit bol zameraný na preskúmanie spôsobilosti našej spoločnosti na dodávku čerpadiel a armatúr pre potreby českej energetiky.

Po preverení systému riadenia kvality, ako aj ďalších výrobno-servisných postupov, audítori jednoznačne skonštatovali schopnosť a pripravenosť SARMATu na plnenie požiadaviek na dodávky tovaru pre celú spoločnosť ČEZ včítane jadrových elektrární v Temelíne a v Dukovanoch.

Vzhľadom na to, že audit dopadol úspešne, spoločnosť SARMAT LT obdržala certifikát, ktorý potvrdzuje oprávnenosť realizácie dodávok pre tohto zákazníka.

Certifikát kvalifikovaného dodávateľa pre ČEZ

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty