Zákaznícky audit - SLOVNAFT

16.11.2018

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďalší so zákazníckych auditov, tento raz spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava.

Audit prebehol v dvoch rovinách. V prvej sa preskúmavali podmienky plnenia dokumentácie a popisov jednotlivých činností vykonávaných v spoločnosti a v druhej plnenie výkonu popisu pracovných činností v praxi.

Obidve činnosti podľa vykonaného auditu spoločnosť SARMAT LT vykonáva v súlade s požiadavkami zákazníka a z tohto dôvodu sú splnené všetky predpoklady na zaradenie spoločnosti do zoznamu schválených dodávateľov pre spoločnosť Slovnaft a.s. Bratislava.

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty