Zákaznícky audit vykonaný spoločnosťou Slovnaft

16.12.2009

V mesiaci december 2009 vykonala spoločnosť Slovnaft v spoločnosti S ARMAT svoj zákaznícky audit. Po vykonaní auditu a doplnení niektorých prevádzkových predpisov audítor skonštatoval, že spoločnosť je pripravená na vykonanie odstávkových prác 2010 v spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava.