Odberateľský audit systému kvality DUSLO, a.s. Šaľa

04.05.2015

Dňa 4. 5. 2015 sme úspešne absolvovali odberateľský audit systému manažérstva kvality (SMK) spoločnosťou DUSLO, a.s. Šaľa.

Aktuality

06.02.2023

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

V snahe o zodpovedné chovanie k životnému pros...

16.11.2018

Zákaznícky audit - SLOVNAFT

Dňa 15.11.2018 sa v našej spoločnosti uskutočnil ďal...

Realizované projekty