SARMAT LT v Pakistane.

22.05.2017

Po významných aktivitách vo Venezuele, Rusku, vo Švédsku, a v súčasnosti na Kube sa v minulých dňoch vedenie spoločnosti SARMAT LT vrátilo z pakistanského Karáčí. Súčasťou tejto pracovnej cesty bola účasť jej predstaviteľov na medzinárodnom strojárskom veľtrhu POGEE, ako aj ďalšie bilaterálne rokovania so zástupcami významných petrochemických a energetických spoločností v tomto viac ako dvadsaťmiliónovom meste. V nadväznosti na už niekoľko vydarených dodávok do tejto krajiny pokračovali rozhovory najmä o možnostiach ďalších dodávok a prostredníctvom rozhovorov vo výstavnom stánku sa spoločnosť snažila spropagovať svoje výrobno - dodávateľské možnosti v súvislosti s významnou potrebou čerpadlárskych či armaturárskych komodít v tomto regióne. Výstavba nových energetických zariadení, ako aj rekonštrukcia či obmena v petrochemickom priemysle je dnes dôležitou súčasťou rozvoja celej krajiny, ktorá v súčasnosti potrebuje dobudovať elektrifikačnú sieť či posilniť priemysel naviazaný na ťažbu a spracovanie ropy a ropných produktov. Záujem o produkty spoločnosti bol  významný, čoho dôkazom bola aj návšteva samotného ministra pre petrochémiu a nerastné bohatstvo pána Shahida Khagan Abbasiho a jeho záujem o podporu dovozu výrobkov spoločnosti do Pakistanu. Spoločnosť SARMAT LT má v tomto regióne dlhodobo svojho zástupcu v podobe spoločnosti VALIDUS, ktorej konateľom je p. Nadeem Kazmi. Aj jeho pričinením môžeme skonštatovať, že účasť na tomto projekte splnila svoj cieľ a vytvorila ďalšie väzby na túto krajinu.

p. Nadeem Kazmi, konateľ spoločnosti VALIDUS, zástupca spoločnosti SARMAT LT pre Pakistan
Minister pre ropné a nerastné bohatstvo Pakistanu p. Shahid Khaqan Abbasi, výkonný riaditeľ spoločnosti SARMAT LT, Ing.Tibor Lacko, riaditeľ spoločnosti VALIDUS p. Nadeem Kazmi.
Konateľ spoločnosti SARMAT LT Ing.Ladislav Tánczos v rozhovore pre Pakistanskú televíziu
Stánok spoločnosti SARMAT LT, na výstave POGEE v Karáčí - na fotke: Ing.Lacko, výkonný riaditeľ spoločnosti, Nadeem Kazmi konateľ spoločnosti VALIDUS, Ing.Ladislav Tánczos konateľ spoločnosti SARMAT LT, Adam Tánczos SARMAT LT.