REFERENCIE

v oblasti komplexných dodávok, montáží investičných celkov a generálnych opráv

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
COAL POWER PROJECT (CPP) Pakistan
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
12 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Cirkulačné čerpadlo 250-SHH-750-52-DU s mot. Siemens 965 kW – 4 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
PPA Inžiniering, s.r.o. (realizácia CADAFE Venezuela)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
11 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Vertikálne čerpadlo 150-MVL-300-19/2 na morskú vodu s mot. 63 kW, 60 Hz – 2 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Tepláreň Košice, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
10 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Napájacie čerpadlo 3x11WXH-14 (Flowserve) s mot. Siemens 1100 kW riadený frekvenčným meničom, dodávka FM, transformátora a MaR

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
ČEZ, a.s. Elektrárna Dukovany
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
08 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka vertikálneho kondenzačného čerpadla 150-MVH-300-19/7-SS, mot. 110 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
FANS, a.s. Bratislava (pre zákazníka Domoradice, ČR)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
08 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 2 ks obehových čerpadiel 350-LNN-475 (Flowserve) s motormi 132 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
DUSLO, a.s. Šaľa
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
07 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Montáž a nábeh napájacieho čerpadla H1SG VII/12/180 (SULZER), 1200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
06-08 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla BINGHAM 4x8x10,5 MSD-D, 600 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
SES Tlmače, a.s. (TES Starobeševo – Ukrajina)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
06 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava vertikálneho čerpadla 200-CVEV-350-23/3-FE

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
PPA Inžiniering, s.r.o. (realizácia CADAFE Venezuela)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
05 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

3 ks napájacie čerpadlo 75-CHTA-5 + booster čerpadlo 10HDX26 (Flowserve) s motorom 7 500 kW,
8 ks vertikálnych čerpadiel 14ENM, 28 EKL, 27 SNL (Flowserve)
2 ks morské čerpadlá 60APMA-VOP130 (Flowserve) s motorom 1100 kW
2 ks re-entry kondenz. čerpadlá 250-MVH-470/1+2 s motorom 1100 kW
20 ks cirkulačné čerpadlá CPX, HPX, ERPN (Flowserve)

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
PPA Inžiniering, s.r.o. (realizácia CADAFE Venezuela)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
05 - 2012
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

3 ks napájacie čerpadlo 75CHTA-5 + booster čerpadlo 10HDX26 (Flowserve) s motorom 7 500 kW,
8 ks vertikálnych čerpadiel 14ENM, 28 EKL, 27 SNL (Flowserve),
2 ks morské čerpadlá 60APMA-VOP130 (Flowserve) s motorom 1100 kW,
2 ks re-entry kondenz. čerpadlá 250-MHV-470/1+2 s motorom 1100 kW,
20 ks cirkulačné čerpadlá CPX, HPX, ERPN (Flowserve),

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Tepláreň Košice, a.s
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
12 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Cirkulačné čerpadlo 250-SHH-620-50 s mot. Siemens 785 kW riadený frekvenčným meničom

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov, ČR
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Cirkulačné čerpadlo 500-LNN-950 s mot. Siemens (LOHER) 2100 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Investpol, s.r.o. Bratislava (realizácia Badín – Rakytovce)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Napájacie čerpadlá 3WDXE C / 9 s motormi 110 kW – 2 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
SYNKLAD, s.r.o. Šaľa (konečný zákazník Lukoil BURGAS, Bulharsko)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
08 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Napájacie čerpadlo Flowserve 6x14WXH-12 s mot. Siemens 2100 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
FANS, a.s. Bratislava (pre zákazníka Slovnaft, a.s. Bratislava)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
07 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Cirkulačné čerpadlá na projekt CC8 Slovnaft, a.s. 3 ks vertikálne cirkulačné čerpadlá 50 APH (Flowserve) s motormi 1000 kW

Stránky