REFERENCIE

v oblasti komplexných dodávok, montáží investičných celkov a generálnych opráv

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
DUSLO, a.s. Šaľa
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka 9 ks čerpadiel Andritz

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Pražská teplárenská, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla 150-CHP-14st., 1700 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Zvolenská teplárenská, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka a montáž napájacieho čerpadla 125-CHP/14 st. s mot. 800 kW a FM.

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla BINGHAM, 600 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
DUSLO, a.s. Šaľa
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Generálna oprava napájacieho čerpadla H1SG VII/12/180 (SULZER) s dodávkou náhradných dielov, 1200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Slovenské elektrárne, a.s. ENO Nováky
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Revízia a servis TK a DZK r. 2008

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
SUN JIN TECH CO, s.r.o. Piešťany
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka čerpadiel SAER typovej rady IR80, IR 50, IR 65 – 10 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Slovenské elektrárne, a.s. ENO Nováky
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava čerpadiel Andritz

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
U.S.Steel Košice
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava základov a montáž 2 ks čerpadiel A-350-KIDM-440-SVH, 350 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla BINGHAM, 600 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
B.I.B. spol. s r.o. Žilina
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka 2 ks čerpadiel Flygt, 75 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
DUSLO, a.s. Šaľa
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Generálna oprava napájacieho čerpadla H1SG VII/12/180 (SULZER) s dodávkou náhradných dielov, 1200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
U.S.Steel Košice
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava 3 ks čerpadiel 200-KIDN-350—LN-S, 250 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Slovenské elektrárne, a.s. ENO Nováky
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Revízia a servis TK a DZK r. 2007

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
ORAG Slovakia, s.r.o. Bratislava
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2007
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Čerpacia stanica pre golfový klub Báč 4 x CWM 201 A/5 + FM, 15 KW a stavba

Stránky