REFERENCIE

v oblasti komplexných dodávok, montáží investičných celkov a generálnych opráv

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
FANS, a.s. Bratislava (realizácia Badín – Rakytovce)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
07 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Cirkulačné čerpadlá ME200-355 (Flowserve) s motorom 75 kW - 3 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Metalmind, s.r.o. Jirkov (pre konečného zákazníka Teplárna Trmice, a.s. ČR)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
06 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kondenzátne čerpadlá 125-MHH-300-19/5 s motormi 132 kW – 2 ks

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Metalmind, s.r.o. Jirkov (pre konečného zákazníka Teplárna Trmice, a.s. ČR)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
03 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho 125-CHP-300-15/14 st., 800 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Metalmind, s.r.o. Jirkov (pre konečného zákazníka Teplárna Trmice, a.s. ČR)
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
02 - 2011
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho 125-CHP-300-15/14 st., 800 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
POVBYT, a.s. Považská Bystrica
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
09 - 2010
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Napájacie čerpadlá PP Považská Bystrica 2 ks typ 3WX-9C/10 (Flowserve) s motormi 200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
ČEZ, a.s. Elektrárna Dukovany
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2010
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava vertikálneho kondenzačného čerpadla 150-CJNV/5 st., mot. 75 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
DALKIA Žiar nad Hronom
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2010
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 2 ks obehových čerpadiel 300-LNN-475 (Flowserve) s motormi 110 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2010
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava napájacieho čerpadla č.2 v Tp západ 150-CHP-9st., 1200 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
HALBO, Maďarsko
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2010
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 2 ks obehových čerpadiel 300-LNN-475 (Flowserve) s motormi 132 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Uranpres Sp. Nová Ves
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Dodávka a montáž čerpacej stanice požiarnej vody (Grundfos) motormi 2 x 15 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Slovenské elektrárne, a.s. ENO Nováky
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Revízia a servis TK a DZK r. 2009

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
KURGAN, Rusko
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 4 ks obehových čerpadiel 100-65CPX 250 (Flowserve) s motormi 37 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
ČEZ, a.s. Elektrárna Dukovany
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Oprava vertikálneho kondenzačného čerpadla 150-CJNV/5 st., mot. 75 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
Syzraň, Rusko
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008-2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 4 ks napájacích čerpadiel 4WX-11B-12 (Flowserve) s motormi 650 kW

Miesto realizácie:Location:Ubicación:Место реализации:
KURGAN, Rusko
Rok realizácie:Year installed:Año de instalación:Год реализации:
2008-2009
Akcia:Project:Proyecto:Проект:

Kompletná dodávka 4 ks napájacích čerpadiel 4WX-11B-10 (Flowserve) s motormi 560 kW

Stránky